FANDOM


Aarhenius Krantz – mędrzec, astrolog, alchemik i astronom.

Historia Edytuj

Mieszkał nie daleko Wyzimy. Prowadził badania nad czerwoną kometą zwiastującą wojnę, oraz próbował obliczyć za ile lat kometa powróci. Filozofował również nad tym, czym są gwiazdy, przyjmując że są to inne światy. Dając ulgę pęcherzowi natknął się na Ciri i Kelpie. Z zaskoczenia odjęło mu mowę i nie mógł odpowiedzieć na pytania dziewczyny.