FANDOM


Antoine Pfeil - jeden z Upadłych Rycerzy. Od mistrz Ulricha dostał rozkaz oczyszczenia elfich ruin Kilkerinn z wszelkich wartościowych artefaktów, a następnie spalenia miejsca do gołej ziemi. Rycerz miał tajny układ ze znawcą sztuki Yaromirem Iwanowiczem Zajcewem. Rabował elfie rzeźby, przesyłał do partnera, który je sprzedawał bogatym (jego klientami byli m.in. hrabia Kurt Dysart i bankier Rudolf de Jonkheer) i dzielił zyskiem.