FANDOM


Baszta pośrodku placu na którym się znajduje targ rybny w Gors Velen.Otoczona jest platanami, a kamienie do jej wybudowania pochodzą z dna morskiego.

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Ciri odwróciła się jak sprężyna, ale nim zdołała uraczyć Fabia jakąś kąśliwą uwagą, dotyczącą jego piegów i wzrostu, chłopiec już ciągnął ją między wózki, beczki i stragany, objaśniając jednocześnie, że górująca nad pla­cykiem baszta nosi nazwę Złodziejskiej, że kamienie uży­te do jej budowy pochodzą z dna morskiego i że rosnące pod nią drzewa zowią się platanami.

Czas pogardy