FANDOM


Bories di Salvaress – hrabia z Toussaint. Spadkobierca wielkiej rodzinnej fortuny na północy księstwa, którą ród dostał z nadania księżnej Ademarty. Właściciel Jokasty, zwanej Białym Terrorem, ostatniego okazu srebrzystego bazyliszka.

Istnieje legenda głosząca, że wieki temu jego przodek został uratowany z pożaru przez samicę srebrzystego bazyliszka, która następnie zabrała go do gniazda i wykarmiła jak własne młode. Od tego czasu bazyliszek srebrzysty jest symbolem rodu di Salvaress.

Hrabia Bories był bardzo dumny z hodowanego przez siebie okazu. Nie chciał, aby coś mu się stało, ale nie chciał także, aby Jokasta zabijała innych ludzi. Dlatego też na granicach swoich ziem wywiesił plakaty ostrzegające przed bazyliszkiem i skłaniające do wyboru innej trasy. Jeśli jednak doszło do ataku, hrabia nie szczędził środków, aby wypłacić odszkodowanie. Podejrzewał nawet, że niektórzy kupcy celowo wjeżdżają na jego teren i przyciągają potwora zapachem środka do garbowania skór, aby sprowokować atak i wyłudzić rekompensatę.

Próbował odwieść Geralta od planu zabicia Jokasty. Wiedźmin podążył śladami i dotarł do gniazda bazyliszka, gdzie spotkał nowych Rębaczy z Crinfrid. Biały Wilk miał dwie możliwości:

  1. Wraz z Rębaczami zabić Jokastę i podzielić się nagrodą. Hrabia di Salvaress będzie wtedy rozpaczał przy zwłokach swojego bazyliszka. Później przechadzając się po Toussaint można usłyszeć jak mieszkańcy wspominają, że hrabia di Salvaress tak się wściekł, gdy wiedźmin zabił srebrzystego bazyliszka, że dostał ataku apopleksji i zmarł. W grze istnieje jednak glitch, który umożliwia zasłyszenie tej informacji nawet jeśli Geralt nie rozpoczął jeszcze zadania związanego z zabiciem Jokasty.
  2. Darować życie potworowi i wziąć zapłatę od hrabiego. Boris powie wtedy, że Jokasta odleciała, ale prawdopodobnie wkrótce wróci. Hrabia wie, że znalazła sobie nowego partnera. Nie był on wprawdzie bazyliszkiem srebrzystym, ale może powstanie z tego zupełnie nowy gatunek. Jeżeli Geralt wybierze tę opcję, można później znaleźć w Toussaint plakaty informujące, iż wiedźmin został uznany za wroga Gildii Bednarzy i w związku z tym nie przysługują mu żadne zniżki i upusty.