FANDOM


Cmentarz golemów – miejsce znajdujące się w północnej części bagna. Geralt na nim znajdzie kilka kamiennych golemów, zamrożonych i rozsianych wokół. Trzy z nich są rozstawione wkoło i wydaje się, że wołają kiedy zostaną dotknięte. Jeden z golemów nie jest pogrzebany i jest bliżej tych słupków niż reszta.