FANDOM


Creyden – niewielkie księstwo północy, niegdysiejsze lenno Koviru.

Historia

Przed akcją opowiadania Mniejsze zło władzę dzierżył tam książę Fredefalk. Podczas Wojen Północnych ponownie lenno Koviru, rządzi nim prawdopodobnie diuk Vermuellen, zięć króla Esterada Thyssena, mąż jego córki Gaudemundy.

Obecnie księstwo należy do Ligi z Hengfors.

Znani obywatele Creyden