FANDOM


Dvimveandra – rodzaj uczącej się czarodziejki. Każda czarodziejka kończąca szkołę magii mogła zostać asystentką w szkole, stałą praktykantką u mistrzyni lub dwimveandrą, czyli praktykantką, która wędruje, wykonuje prace dorywcze i praktykuje u różnych mistrzyń. Po kilku latach wędrówki dwimveandra może ubiegać się o egzamin i promocję mistrzowską. Dwimveandrą zostawało się z własnej woli, a Kapituła stworzyła system stypendialny dla podróżujących magiczek. Czarodziejką będącą dwimveandrą była Tiziana Frevi.

Dane z książek SapkowskiegoEdytuj

Każda kończąca szkołę magii czarodziejka stawała przed wyborem. Mogła zostać w uczelni jako asystentka mistrzyń-perceptorek. Mogła prosić którąś z niezależnych mistrzyń o przyjęcie pod dach w charakterze stałej praktykantki. Lub mogła wybrać drogę dwimveandry.
System został zapożyczony od cechów. W wielu z nich wyzwalany na czeladnika uczeń miał obowiązek podjąć wędrówkę, podczas której imał się pracy dorywczej, w różnych warsztatach, u różnych mistrzów, to tu, to tam, wreszcie po kilku latach wracał, by ubiegać się o egzamin i promocję mistrzowską. Różnice jednak były. Zmuszonym do wędrówki, a nie znajdującym pracy czeladnikom nader często zaglądał w oczy głód, a wędrówka często stawała się tułaczką. Dwimveandrą zostawało się z własnej woli i ochoty, a Kapituła czarodziejów utworzyła dla wędrujących magiczek specjalny fundusz stypendialny, z tego co Geralt słyszał, wcale niemały.

Sezon burz

– (...) Jestem dwimveandrą. Spotkałam Yennefer przypadkiem, u mistrzyni, u której właśnie skończyłam praktykę. (...) I dała list polecający do znajomej magiczki z Mariboru, u której zamierzałam teraz praktykować.
Sezon burz

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki