FANDOM


Dyfne – rzeka między Dol Blathanna a Kaedwen.

Podczas drugiej wojny północnej wyznaczała południową granicę Dolnej Marchii, którą zajęło Kaedwen, dokonując wraz z Nilfgaardem rozbioru Aedirn. Rozbiór został przypieczętowany na jednym z jej mostów, kiedy to margrabia Mansfeld oraz marszałek Menno Coehoorn uścisnęli sobie dłonie. Rzeka znajdowała się w odległości trzech dni forsownego marszu od granicy Kaedwen.

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Nynie chyżo idą na północ, spychają wojska Aedirn ku Dolinie Pontaru i ku Dol Blathanna. Idą ku nam, ku Kaedwen. Tedy rozkaz dla Burej Chorągwi jest taki: przejść rubież i iść forsownie na południe, prosto ku Dolinie Kwiatów. We trzy dni mus nam stanąć nad rzeczką Dyfne. Powtarzam, we trzy dni, znaczy się, rysią będziemy szli. Za rzeczkę Dyfne ani kroku.

Czas pogardy

- Na moście na rzece Dyfne - dokończył Jaskier -uścisnęli sobie dłonie. Margrabia Mansfeld z Ard Carraigh i Menno Coehoorn, głównodowodzący nilfgaardzkimi wojskami z Dol Angra.

Czas pogardy