FANDOM


Trojdenidzi – linia boczna dynastii Redańskiej, wywodząca się od Trojdena, hrabiowie apanażyści Koviru. Wszyscy są wasalami króla Redanii nie ponoszącymi żadnych ciężarów finansowych. Tytuł przechodzi na członków rodziny. Tretogor nie miesza się w sprawy Trojdenidów, a członkowie dynastii nie są zapraszani do Tretogoru na żadne uroczystości.

Dane z książek Sapkowskiego

Kovir i Poviss były – jak to się mówiło na dworze tretogorskim – apanażem w oprawie koronnej. Kolejni rządzący tam hrabiowie apanażyści zwani byli Trojdenidami, wywodzili się bowiem – lub twierdzili, że się wywodzą – od wspólnego przodka, Trojdena. Ówże princ Trojden był rodzonym bratem króla Redanii Radowida I, tego nazwanego później Wielkim
Wieża Jaskółki

Długie lata po śmierci Radowida I w Redanii nadal obowiązywało prawo promulgowane za czasów wielkiego króla. Po pierwsze: hrabstwo Koviru jest wasalem, ale nie musi ani płacić, ani służyć. Po drugie: apanaż kovirski jest dobrem martwej ręki, a sukcesja jest w wyłącznej gestii domu Trojdenidów. Po trzecie: Tretogor nie miesza się do spraw domu Trojdenidów. Po czwarte: członków domu Trojdenidów nie zaprasza się do Tretogoru na uroczystości obchodów świąt państwowych. Po piąte: ani z żadnych innych okazji.
Wieża Jaskółki

Gedovius i Gemma panowali przez dwadzieścia pięć lat na ich synu, Gerardzie, skończyła się królewska gałąź Trojdenidów. Na tron kovirski wstąpił Esteril Thyssen. Założyciel domu Thyssenidów.
Wieża Jaskółki

Znani Trojdenidzi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.