FANDOM


Embla – południowa odnoga Pontaru, stanowiąca niegdyś granicę między Temerią a Emblonią. Później stała się granicą Pontarii, czyli południowej części Emblonii zajętej przez Temerię.

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Teleport wyrzucił go na międzyrzecze, jakie tworzyły dwa ramiona rzeki Pontar.
Odnoga południowa, z uwagi na rozmiary, doczekała się nawet u kartografów własnej nazwy
– figurowała na wielu mapach jako Embla. Leżący pomiędzy odnogami kraj zaś – a raczej
kraik – zwał się Emblonią.

Sezon burz