FANDOM


Esteril Thyssen – król Koviru i Poviss, pierwszy Thyssenida, który wstąpił na tron Koviru po śmierci króla Gerarda, ostatniego Trojdenidy. Syn Edmunda Thyssena i Alicji Trojdenidki.

Poślubił królewnę Agnes, córkę króla Aedirn, Videmonta. Była to iście romantyczna historia. Gdy młodzi się poznali (było to na zjeździe w Ard Carraigh), Esteril był "zaledwie" hrabią, synem "zaledwie" margrabiego. Nie liczyło się dla pysznego Videmonta nawet to, że owym "zaledwie margrabią" był Edmund Thyssen, który bogactwem i potęgš nie ustępował królom i książętom. Ani to, że w żylach młodego Esterila płynęła po matce krew królewska. Dumny Videmont przeznaczał rękę córki tylko mężowi, który nosił koronę. Wiedziano o tym powszechnie i dlatego Edmund Thyssen zdecydowanie odmówił, gdy Esteril podjął temat słania dziewosłębów, konkurów i formalnych oświadczyn. Dumny kovirski margrabia nie miał zamiaru narażać siebie i syna na hańbę odmowy. Zakazał Esterilowi nawet patrzeć w stronę "królewiątka".

Ale nic nie pomogło, bo młodzi diabelnie przypadli sobie do gustu. Oboje byli na tyle sprytni, by nie zdradzić się przed królem Videmontem, który lubił gościć Esterila w Vengerbergu i łaskawym okiem patrzył, jak młody kovirski hrabia przyjaźni się z jego synami. Nie wiedział, że synowie też są w spisku.

Którejś nocy Esteril i Agnes zwyczajnie uciekli, samowtór, konno. Legenda mówi, że przed gniewem króla Videmonta i margrabiego Edmunda skryli się w Kaer Morhen, Wiedźmińskim Siedliszczu, ale to mało prawdopodobne. Historycznym jest natomiast faktem, że po roku od ucieczki kochanków król Kaedwen, Benda, powiadomił Videmonta i Edmunda Thyssena, że obaj zostali dziadkami. Wnuk, poinformował Benda, Thyssen z krwi Thyssenów, nosi imię Baldwin - po pradziadku, słynnym królu Aedirn.

Choć urażony monarcha z Aedirn boczył się jeszcze długo, choć dąsał się nawet wówczas, gdy po śmierci króla Gerarda Trojdenidy rycerstwo Koviru i Poviss obwołało Esterila Thyssena królem, w końcu jednak pogodził się z faktem dokonanym i aż do śmierci uwielbiał wnuki i prawnuki zrodzone z buntowniczej Agnes i szalonego Thyssenidy.

Oprócz pierworodnego Baldwina, Esteril i Agnes mieli trzy córki: Xymene,Marion i Eudoxię.

Dane z książek Sapkowskiego

Gedovius i Gemma panowali przez dwadzieścia pięć lat na ich synu, Gerardzie, skończyła się królewska gałąź Trojdenidów. Na tron kovirski wstąpił Esteril Thyssen. Założyciel domu Thyssenidów.
Wieża Jaskółki


Thyssenidzi Herb ród Thyssenidów
Godamba Thaess'enScarab ThyssenOtto ThyssenGuido ThyssenKlaudia StarhembergEdmund ThyssenBerengaria ThyssenRamona ThyssenXymena ThyssenEsteril ThyssenMarion ThyssenEudoxia ThyssenBaldwin ThyssenEsterad ThyssenGaudemunda ThyssenHeloiza ThyssenTankred Thyssen
Władcy Koviru i Poviss CoA Kovir-Poviss old2 Herb Kovir i Poviss stary

Herb Kovir i Povis

TrojdenGedovius TrojdenidaGerard TrojdenidaEsteril ThyssenBaldwin ThyssenRhydIdiEsterad Thyssen
Królowe
GemmaAgnes z AedirnBlanka z MalleoreZuleyka
Inni członkowie dynastii Trojdenidów i Thyssenidów
GodambaScarabOttoGuidoEdmundBerengariaRamonaAlicjaXymenaMarionEudoxiaGaudemundaHeloizaTankred

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.