FANDOM


Freixenet – baron Hamm, wojewoda Ervylla z Verden, brat Elizy.

Historia Edytuj

Został zamieniony w kormorana, odczarowany przez Geralta (przez to powstała baśń o książętach łabędziach).

Poszukiwał Ciri po jej ucieczce z Nastroga. Postrzelony i wyleczony przez driady musiał pozostać w Brokilonie jako rozpłodowiec, potem miał zostać wypuszczony.

Według nienależącego do kanonu opowiadania Coś się kończy, coś się zaczyna ożenił się z driadą Braenn. Obecny na weselu Geralta z Yennefer wraz z żoną i piątką córek oraz szóstą w drodze.