FANDOM


Godamba Thaess'en – założyciel Rodu Thyssenidów. Był ojcem piętnaściorga dzieci, w tym dziewięciu synów – Andrzej Sapkowski podaje jednak tylko imię pierworodnego syna, Scaraba Thysena.