FANDOM


Guido Thyssen — członek rodu Thyssenidów, półelf. Syn Otto Thyssena i Deirdre aep Calhall. Żonaty z Klaudią Starhemberg. Ojciec Ramony, Berengarii i Edmunda Thyssena.

Idący dzielnie w ślady ojca hrabia Guido mężnie stawał w obronie granic i był w łaskach młodego króla Gerarda Trojdenidy. Już w zaskakująco młodym wieku osadzony został w Marchii Wschodniej w charakterze margrabiego — a podówczas były to tytuł i pozycja w praktyce równoważne udzielnemu monarsze. Margrabia Guido (choć półelf) nie miał żadnych trudności z otrzymaniem ręki hrabianki Klaudii Starhemberg, panny z jednego z pierwszych rodów z Poviss. Miał z nią troje dzieci – syna Edmunda i córki Berengardę i Ramonę. Dzieciom tym pisane były wspaniałe mariaże, znakomicie podnoszące prestiż rodu Thyssenidów: Edmund poślubił królewnę Alicję Trojdenidkę, Berengaria wydana została za mąż za Cedrika, króla Temerii, a Ramona poślubiła Vizimira I Starego, króla Redanii.

Gwiazda Thyssenidów błyszczała jasno. Już tylko jedno pokolenie dzieliło ród od kovirskiej korony. Miał ją nosić Esteril, wnuk Gwidona.