FANDOM


Guido Thyssen — członek rodu Thyssenidów, półelf. Syn Otto Thyssena i Deirdre aep Calhall. Żonaty z Klaudią Starhemberg. Ojciec Ramony, Berengarii i Edmunda Thyssena.

Idący dzielnie w ślady ojca hrabia Guido mężnie stawał w obronie granic i był w łaskach młodego króla Gerarda Trojdenidy. Już w zaskakująco młodym wieku osadzony został w Marchii Wschodniej w charakterze margrabiego — a podówczas były to tytuł i pozycja w praktyce równoważne udzielnemu monarsze. Margrabia Guido (choć półelf) nie miał żadnych trudności z otrzymaniem ręki hrabianki Klaudii Starhemberg, panny z jednego z pierwszych rodów z Poviss. Miał z nią troje dzieci — syna Edmunda i córki Berengardę i Ramonę. Dzieciom tym pisane były wspaniałe mariaże, znakomicie podnoszące prestiż rodu Thyssenidów: Edmund poślubił królewnę Alicję Trojdenidkę, Berengaria wydana została za mąż za Cedrika, króla Temerii, a Ramona poślubiła Vizimira I Starego, króla Redanii.

Gwiazda Thyssenidów błyszczała jasno. Już tylko jedno pokolenie dzieliło ród od kovirskiej korony. Miał ją nosić Esteril, wnuk Gwidona.


Thyssenidzi Herb ród Thyssenidów
Godamba Thaess'enScarab ThyssenOtto ThyssenGuido ThyssenKlaudia StarhembergEdmund ThyssenBerengaria ThyssenRamona ThyssenXymena ThyssenEsteril ThyssenMarion ThyssenEudoxia ThyssenBaldwin ThyssenEsterad ThyssenGaudemunda ThyssenHeloiza ThyssenTankred Thyssen
Władcy Koviru i Poviss CoA Kovir-Poviss old2 Herb Kovir i Poviss stary

Herb Kovir i Povis

TrojdenGedovius TrojdenidaGerard TrojdenidaEsteril ThyssenBaldwin ThyssenRhydIdiEsterad Thyssen
Królowe
GemmaAgnes z AedirnBlanka z MalleoreZuleyka
Inni członkowie dynastii Trojdenidów i Thyssenidów
GodambaScarabOttoGuidoEdmundBerengariaRamonaAlicjaXymenaMarionEudoxiaGaudemundaHeloizaTankred

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki