FANDOM


Hindar – święty gaj na wyspie Hindarsfjall. Święty gaj, będący również miejscem kultu, otacza świątynię Wielkiej Matki Modron Freyji . Gmach świątyni porasta niczym nie ograniczona roślinność, przez co, gaj rozprzestrzenił się nie tylko w koło świątyni ale nawet na jej dachu. Stąd mieszkańczy Wysp Skellige brali świętą jemiołę służacą im do różnego rodzaju dekoracji.