FANDOM


CharDev Igni

Igni – atak ogniem. Istnieje pięć podstawowych poziomów, każdy z gamą atrybutów oraz pięcioma poziomami ataków specjalnych (Uczeń, Adept, Specjalista, Ekspert oraz Mistrz).


Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 4 | Poziom 5

Talent bronze Poziom 1

CharDev Igni 1
Poziom podstawowy 1
 • Obrażenia zależą od intensywności Znaku
 • Kąt 45 stopni
 • Koszt Energia 15
CharDev Igni 1 1
Zwiększone obrażenia I
 • Obrażenia + 10%
CharDev Igni student
Uczeń
 • Atak dystansowy
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i przytrzymaj, aby wzmocnić

Talent bronze Poziom 2

CharDev Igni 2
Poziom podstawowy 2
CharDev Igni 2 1
Zwiększone obrażenia II
 • Obrażenia + 20%
CharDev Igni 2 2
Podpalenie
CharDev Igni apprentice
Adept
 • Atak dystansowy
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i przytrzymaj, aby wzmocnić
 • Wymaga Uczeń

Talent silver Poziom 3

CharDev Igni 3
Poziom podstawowy 3
CharDev Igni 3 1
Rozżarzone ostrze
CharDev Igni 3 2
Ściana ognia
CharDev Igni specialist
Specjalista
 • Atak dystansowy
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i przytrzymaj, aby wzmocnić
 • Wymaga Adept

Talent silver Poziom 4

CharDev Igni 4
Poziom podstawowy 4
CharDev Igni 4 1
Pożoga
 • Szansa na wywołanie Bólu
CharDev Igni 4 2
Zwiększona efektywność
 • Koszt Energii przy rzucaniu Znaku − 20%
CharDev Igni expert
Ekspert
 • Atak dystansowy
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i przytrzymaj, aby wzmocnić
 • Wymaga Specjalista

Talent gold Poziom 5

CharDev Igni 5
Poziom podstawowy 5
CharDev Igni 5 1
Przedłużone działanie
CharDev Igni master
Mistrz
 • Atak dystansowy
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i przytrzymaj, aby wzmocnić
 • Wymaga Ekspert

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.