FANDOM


Jan Cronin – starosta bartny z Zarzecza. Stał na czele bartników, podróżujących z Zarzecza na Stoki. Do podróżnych dołączył Geralt z drużyną, aby chronić ich przed niebezpieczeństwem podczas przeprawy przez Zwilgłe Uroczysko.

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

– Gotowe już śniadanie. Owsianka na mleku. I miód... A to, pozwólcie przedstawić: Jan Cronin, starosta nasz bartny...

Wieża Jaskółki

– Oj, panoczku – zajęczał Jan Cronin, a w oczach jego pojawiła się najprawdziwsza zgroza. – Że też jeszcze pytacie... Nam droga przez Zwilgłe Uroczysko! A tam, panoczku, straszno!

Wieża Jaskółki