FANDOM


Kaczan - osada w okolicach wideł Iny i Jarugi, niedaleko przełęczy Klamat. Chłopi z tej osady połączyli swoje siły z chłopami z Klucza i Poroga przeciwko kościejowym.

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Klucz sioło małe. Mieliście wybadać w Porogu i w Kaczanie.

Opowiadanie Droga, z której się nie wraca, w zbiorze Coś się kończy, coś się zaczyna

(...) - rzekł stary, chudy jak tyka sołtys z Kaczana. (...)

(...) "Zawszem mówił, że w Kaczanie gorące baby" (...)

Droga, z której się nie wraca, w zbiorze Coś się kończy, coś się zaczyna str. 26, rozdział V