FANDOM


Eternal Fire Shrine lit

W1 SS Wieczny ogień(przedmiot)W1 SS Wieczny ogień(przedmiot)W1 SS Wieczny ogień(przedmiot)W1 SS Wieczny ogień(przedmiot)W1 SS Wieczny ogień(przedmiot)

Istnieje pięć Kapliczek Wiecznego Ognia, które otaczają wioskę w Podgrodziu Wyzimy. To tam właśnie Geralt musi umieścić pięć zniczy z Wiecznym Ogniem, które otrzymał od Wielebnego w celu pozyskania jego zaufania. Wielebny wierzy, że rozmieszczenie Wiecznego Ognia wokół wioski przepędzi Bestię. Pomimo, że Geralt twierdzi, że metoda będzie nieskuteczna, umowa zostaje zawarta i Wieczny Ogień ma być dostarczony do kapliczek, w nocy, rzecz jasna.

Kapliczki są rozproszone wokół całego rejonu Podgrodzia. Znajdują się:

Zadania Edytuj