FANDOMKościejowi – grupa ludzi, vranów, bobołaków i elfów pod przywództwem byłego druida Fregenala zajmująca się terroryzowaniem osad w okolicach przełęczy Klamat. Nazwa grupy wzięła się od Kościeja, potwora stworzonego przez Fregenala, który napadał kupieckie karawany. Jednym z kościejowych był bobołak Kehl, który zbuntował się przeciwko druidowi i zdradził go. Grupę i potwora pokonali Visenna, Korin i chłopi z okolicznych osad.