FANDOM


People Blacksmith human

Kowal z Wioska Odmęty nie mieszka sam, jego rodzina składa się z trzech osób, z czego dwoje z nich to handlarze:

Kowal

Kowal to bardzo wszechstronnie uzdolniony człowiek. Zajmuje się wieloma różnymi rzeczami i ma szeroki zakres zainteresowań, nie tylko broń i pancerz. Może wykuć nowy miecz z meteorytowej stali i miecz runiczny oraz wykonać naprawy. Kupuje również dziwne jak na kowala rzeczy (po niższych cenach):

Zadania

Rodzina

People Blacksmiths Wife People Blacksmith human People Ferryman full

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.