FANDOM


Tutorial elemental circles

Kręgi żywiołów – Kliknij LPM kamień żywiołów, aby nauczyć się Znaku. Są to skały napełnione siłą magiczną, głównie Pierwiastków.

Wskazówka Edytuj

  • Szukaj innych Kręgów Żywiołów w dalszych stadiach rozgrywki, aby zdobywać nowe moce.
Icon Prologue Icon Act I Icon Act II Icon Act III Icon Act IV Icon Act V

Prolog Edytuj

Szeptu Kamienia Edytuj

Krąg Szeptu Kamienia
Sign Aard Effect Aard

Akt Pierwszy Edytuj

Wietrznego Tułacza Edytuj

Wewnętrznego Ognia Edytuj

Krąg Wietrznego Tułacza Krąg Wewnętrznego Ognia
Sign Aard Effect Aard Sign Igni Effect Igni

Akt Drugi Edytuj

Martwego Powietrza Edytuj

Wewnętrznego Ognia Edytuj

Wodnej Bramy Edytuj

W1 SS Krąg Martwego Powietrza W1 SS Krąg Wewnętrznego Ognia Krąg Wodnej Bramy
Sign Aard Effect Aard Sign Igni Effect Igni Sign Axii Effect Axii

Wiszących Kamieni Edytuj

Niechcianej Mocy Edytuj

Places Circle of the Hanging Stones Krąg Niechcianej Mocy
Sign Quen Effect Quen Sign Yrden Effect Yrden

Akt Trzeci Edytuj

Płomienia Zemsty Edytuj

Wyblakłej Magii Edytuj

Krąg Płomienia Zemsty Krąg Wyblakłej Magii
Sign Igni Effect Igni Sign Yrden Effect Yrden

Akt Czwarty Edytuj

Zimowej Burzy Edytuj

Ostatniej Kropli Edytuj

Kroczącego Ognia Edytuj

Krąg Zimowej Burzy Places Circle of the Last Drop Krąg Kroczącego Ognia
Sign Aard Effect Aard Sign Axii Effect Axii Sign Igni Effect Igni

Pustej Ziemi Edytuj

Wyblakłej Magii Edytuj

Krąg Pustej Ziemi Krąg Wyblakłej Magii
Sign Quen Effect Quen Sign Yrden Effect Yrden

Akt Piąty Edytuj

Niemego Gromu Edytuj

Wewnętrznego Ognia Edytuj

Toczących się Skał Edytuj

Krąg Niemego Gromu Krąg Wewnętrznego Ognia Krąg Toczących się Skał
Sign Aard Effect Aard Sign Igni Effect Igni Sign Quen Effect Quen