FANDOM


Kryształowa Kula – artefakt magiczny służący do porozumiewania się z inną osobą. Umożliwia telekomunikację tylko z drugą skorelowaną kulą. Jest ona bardzo rozpowszechniona na świecie. Kryształowe Kule wykorzystywane są np. w bankach do komunikacji z centralą.

Ciekawostki Edytuj

  • Megaskop to bardziej skomplikowany i użyteczniejszy artefakt niż kula.