FANDOM


Liga z Hengfors
Stolica Hengfors
Ustrój polityczny monarchia, unia personalna
Głowa państwa król Niedamir
Jednostka monetarna  Marka Ligi/ Lintar
Język urzędowy Język Wspólny
Herb W polu czerwonym (purpurowym) srebrny gryf
Herb Liga z Hengfors
tło czerwone
Herb Liga z Hengfors2
tło purpurowe
Chorągiew
purpurowa chorągiew ze znakiem srebrnego gryfa
Flaga Liga z Hengfors
tło czerwone
Flaga Liga z Hengfors2
tło purpurowe
OrteliusLiga

Liga z Hengfors na mapie Orteliusa

Liga z Hengfors – zwana także Ligą Niedamira, który stanowi jej przywódcę, króla. Jest to unia personalna łącząca kilka pomniejszych krain leżących na północy, które dawniej stanowiły Marchię Wschodnią Koviru, ale usamodzielniły się za rządów króla Baldwina Thyssena i podzieliły się na kilka księstw i królestw. Połączone przez rzeczonego króla, Niedamira. Stolicą jest miasto Hengfors, leżące w Caingorn.

Ważniejsi obywatele Ligi

Kraje członkowskie

Ziemie wchodzące w skład Ligi:

Główne miasta i warownie

Siły Zbrojne

11457 63

Żołnierz Ligi

Nie wiadomo jaką armię ma obecnie Liga z Hengfors. Z opowiadania "Granica możliwości" wiadomo, że w Caingorn stacjonowało trzystu pancernych i 1500 zbrojnych, a w Malleore tysiąc tarczowników. Są to jednak dane pochodzące sprzed rozpoczęcia Wojen Północnych.

Religia

Niewiele wiadomo o religi panującej w Lidze. Z komiksu Racja stanu wiadomo, że na zamku Creigiau w księstwie Malleore czczono kult Proroka Lebiody, który napłynął dzięki handlowi z Kovirem. Nie wiadomo jednak, czy religia ta była czczona w całej Lidze.

Gospodarka

Niewiele wiadomo na temat gospodarki Ligi. Jest to kraina górzysta, można więc przypuszczać, że jest tu wydobywany kamień budowlany czy wapień. W Hołopolu hoduje się owce, które dają wełnę, mleko i mięso. Zamek Creigiau w księstwie Malleore jest głównym eksporterem drewna do Koviru.

Dane z książek Sapkowskiego

Liga z Hengfors i Kovir planują związki dynastyczne między sobą. Cintra i Południe ich nie interesują.
Krew elfów


Ciekawostki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.