FANDOM


Mahakam – pasmo górskie zamieszkane przez krasnoludy i gnomy. Znajdują się tam liczne kopalnie, huty, zakłady metalurgiczne, kuźnie itp. Mahakam jest największym eksporterem żelaza i wytworów żelaznych do państw północnych oraz Nilfgaardu. Żelazo z Mahakamu słynie ze swojej jakości i jest powszechnie uważane za najlepsze na świecie.

Poza żelazem, Mahakam słynie z broni, którą wytwarza w swoich kuźniach przy użyciu najnowocześniejszych technik i wieloletniego doświadczenia. Jakość tę doceniają nawet wiedźmini, których miecze są wytwarzane właśnie w Mahakamie, a dokładniej pod górą Carbon. Bezpośrednią władzę w Mahakamie sprawuje krasnolud - Brouver Hoog. Jest on znany z swojego konserwatyzmu i tradycjonalizmu. Teoretycznym zwierzchnikiem Mahakamu jest król Foltest, jednakże jego władza jest tylko iluzoryczna, gdyż na wszelkie próby mieszania się w sprawy Mahakamu krasnoludy grożą wstrzymaniem dostaw żelaza oraz zalaniem kopalń.

Wojsko Edytuj

Flaga Mahakam

Chorągiew Ochotniczego Hufca Mahakamu

Na wojnę z Nilfgaardem krasnoludy z Mahakamu utworzyły Ochotniczy Huf Mahakamski, jednostkę bojową toczącą walki na najbardziej niebezpiecznych polach.

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Dotyczące opisu: Edytuj

Podpisane jest: Foltest, król, pan Temerii, Pontaru i Mahakamu.

Ostatnie życzenie

Regis nagle dał wyraz zdziwieniu, gdy okazało się, że głównym celem wędrówki nie jest enklawa masywu Mahakam, odwieczna i bezpieczna krasnoludzka siedziba. Zoltan, który zrobił się jeszcze gadatliwszy od Jaskra, oświadczył, że do Mahakamu nie wróci pod żadnym pozorem, i dał upust swej niechęci wobec panujących tam porządków, zwłaszcza zaś wobec polityki i absolutnej władzy starosty Mahakamu i wszystkich krasnoludzkich klanów, Brouvera Hooga.

Chrzest ognia

I technika jest w Mahakamie [...] Hutnictwo i metalurgia! Wielkie piece, nie jakieś tam zasrane dymarki. Młoty wodne i parowe...
[...] Wszyscy wiedzą o technice. Ale nie wszyscy wiedzą, że Mahakam eksportuje stal. Do Królestw, ale i do Nilfgaardu też.

Chrzest ognia

– (...) Głownie są z importu. Skąd, poznać po puncach. Te z Mahakamu mają wypuncowane skrzyżowane młoty, te z Poviss koronę albo głowę konia, a te z Viroledy słońce i słynną firmową inskrypcję.

Wieża Jaskółki

Dotyczące lokalizacji: Edytuj

Oren stoi słabo, a ceny kamieni w Wyzimie nie są za wysokie, za blisko do krasnoludzkich kopalni w Mahakamie.

Głos rozsądku 6 w zbiorze Ostatnie życzenie

[...] rzeką Jarugą. [...] Na długim odcinku, o, tutaj, płynie wśród urwistych, niedostępnych brzegów, wśród skał Mahakamu...

Krew elfów

Ja już zdecydowałem, ruszam właśnie na dalekie Południe, do Sodden, Mahakamu i Angrenu. Wiadomo, że tam, którędy szły wojska, zawsze mnożą się straszydła.

Krew elfów

Towar idzie przez Mahakam, przez Brugge, przez Verden, przez porty w Cidaris. [...]

Krew elfów

Sforsował rzekę bez trudu - od czerwca nie padało, woda w Ismenie opadła znacznie. Trzymając się skraju lasu, dotarł na szlak wiodący z Wyzimy na południowy wschód, w stronę krasnoludzkich hut, kuźni i osiedli w Masywie Mahakam.

Czas pogardy

Nad gościńcem leciały stada wron, kracząc donośnie. Leciały na wschód, w kierunku Mahakamu i Dol Angra, w kierunku Vengerbergu.

Czas pogardy

Wy, wiedźmini, umiecie mieczami wywijać, ale przecie sami ich nie robicie. Takie miecze tylko u nas się kuje, w Mahakamie, pod górą Carbon.

Chrzest ognia

(...) na południu mogli obserwować połyskliwą wstęgę Wielkiej Jarugi, na północy zaś wysokie i skaliste przedpole dalekiego masywu Mahakam.

Chrzest ognia

W tafli Loc Eskalott przeglądały się porośnięte jodłą i modrzewiem wzgórza Craag Ros, wysunięta rubież masywu Mahakam.

Pani Jeziora

CiekawostkiEdytuj

  • Mahakam jako jedyne państwo północy nie musi się obawiać ataku ze strony Nilfgaardu. Jak mówił Zoltan - zalali by wtedy swoje kopalnie i przenieśli w inne miejsce, na przykład do ludzkich miast.
  • Jednym z dowodów potwierdzających powyższą tezę jest fakt, że w filmie końcowym Wiedźmin 2 Edycja Rozszerzona widzimy przebijającą się przez państwa północne armię Nilfgaardu, która omija Mahakam.