FANDOM


Melitele

Posąg bogini Melitele w grze The Witcher

Kalend

Kalendarz

Bogini Melitele - Zwana także Wielką Melitele lub Wszechmatką, bogini kwiatów, wiosny, płodu, natury i urodzaju. W jednej z jej świątyń w Ellander najwyższą kapłanką jest Nenneke. Według gier, Melitele znana jest pod trzema postaciami:

  • Pięknej i młodej dziewczyny,
  • Dojrzałej, ciężarnej kobiety z dużymi piersiami i szerokimi biodrami,
  • Starej, pomarszczonej kobiety bez zębów,

Czczona głównie przez osoby związane z naturą, głównie rolników i drwali. Jest ona najbardziej tolerancyjnym bóstwem przedstawianym przez swoich wyznawców jako matka, która kocha wszystkie swoje dzieci bez wyjątku. Kocha ludzi, którzy oddają jej cześć i tych, którzy według jej kultystów błądzą.

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Kult bogini Melitele był jednym z najstarszych, a swego czasu jednym z najbardziej rozpowszechnionych, a początki swe wywodził z niepamiętnych, przedludzkich jeszcze czasów. Każda nieledwie przedludzka rasa i każde pierwotne, koczownicze jeszcze ludzkie plemię czciły jakąś boginię urodzaju i płodności, opiekunkę rolników i ogrodników, patronkę miłości i małżeństwa. Większość z tych kultów skupiła się i zlała w kult Melitele.
Czas, który dość nielitościwie obszedł się z innymi religiami i kultami, skutecznie izolując je w zapomnianych, rzadko odwiedzanych, zatopionych w zabudowie miast świątynkach i chramach, okazał się łaskaw dla Melitele. Melitele nadal nie brakowało ani wyznawców, ani sponsorów. Uczeni, analizujący to zjawisko, tłumacząc popularność bogini zwykli sięgać do prakultów Wielkiej Macierzy, Matki Natury, wskazywali na powiązania z cyklem przyrody, z odradzaniem się życia i innymi, szumnie nazywanymi zjawiskami. Przyjaciel Geralta, trubadur Jaskier, lubiący uchodzić za specjalistę we wszystkich możliwych dziedzinach, szukał prostszych wyjaśnień. Kult Melitele, wywodził, jest kultem typowo kobiecym. Melitele jest wszak patronką płodności, rodzenia, jest opiekunką położnic. A rodząca kobieta musi krzyczeć. Oprócz zwykłych wrzasków, treścią których są zwykle obiecanki-cacanki, że już nigdy w życiu nie odda się żadnemu parszywemu chłopu, rodząca kobieta musi wzywać na ratunek jakieś bóstwo, a Melitele jest do tego w sam raz. A ponieważ kobiety rodziły, rodzą i będą rodzić, udowadniał poeta, przeto bogini Melitele nie musi obawiać się o popularność.

Ostatnie życzenie


Dane z glosariusza (Wiedźmin - gra komputerowa) Edytuj

Pośród licznych wierzeń Nordlingów najszerzej rozpowszechniony jest kult Melitele, bogini w trzech postaciach: dziewczynki, kobiety i staruchy. Melitele jest Boginią Matką, która roztacza opiekę nad swymi dziećmi. Modlą się do niej nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. Kapłani Melitele nawołują do miłości i pokoju, prowadzą wiele szpitali, przytułków i sierocińców.

Ciekawostki Edytuj

  • Bogini Melitele została zaczerpnięta przez Andrzeja Sapkowskiego z mitologii bałtyjskiej.
  • Kult Melitele to religia najbardziej rozpowszechniona w Temerii .
  • Wyznawcy kultu nie byli zwolennikami polowań na czarownice.
  • Prawdopodobnie skelligijska Modron Freyja jest odpowiednikem kontynentalnej Melitele.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki