FANDOM


Map Vizima major locations

Miejsca w grze

Najważniejsze miejsca w grze to: Kaer Morhen, Podgrodzie, Klasztorna, Handlowa, Brzeg / Wioska Odmęty, Stara Wyzima, Cmentarz na bagnach i Stare Dworzyszcze.

Icon Prologue
Icon Act I
Icon Act II
Icon Act III
Icon Act IV
Icon Act V
Icon Epilogue

Przegląd

Icon Prologue Prolog

Kaer Morhen

Icon Act I Akt Pierwszy

Podgrodzie

Centrum wsi

Prywatne domy
Prywatne domy poza wsią:

Bramy

Icon Act II Akt Drugi

Klasztorna

Dzielnica nieludzi

Dzielnica biedoty

Bramy

Grobla

Bagna

Icon Act III Akt Trzeci

Handlowa

Klasztorna

Bramy

Bagna

Inne

Icon Act IV Akt Czwarty

Brzeg

Wioska Odmęty

Wioska

Poza miejscowością

Pola

Wyspa Rybitw

Icon Act V Akt Piąty

Grobla

Zamek królewski w Wyzimie

Stara Wyzima

Cmentarz na bagnach

Stare Dworzyszcze

Icon Epilogue Epilog

Wyzima Klasztorna

Lodowe Pustkowia

Nie ma tu fizycznych lokacji, ponieważ jest to sen.

Miejsca wspomniane w grze

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.