FANDOM


Mocarstwa żywiołów, autor: Giambattista – księga potężnego czarodzieja; czytywana przez czarodziejów oraz młodych adeptów. Występuje w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Cykl wiedźmiński Edytuj

Poświęcona jest magii żywiołowej. Dokładnie bada moc i destruktywność wody, ognia, ziemi i powietrza. Książkę tę przeczytała Ciri.

Wiedźmin 3: Dziki Gon Edytuj

Treść Edytuj

Żadna z czterech Płaszczyzn, czy też Wymiarów – Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza – nie jest dostępna dla zwykłego śmiertelnika. Zamieszkują je jednak istoty, zwane geniuszami. Cztery są ich rodzaje, korespondujące z czterema żywiołami, będącymi niejako esencją owych Wymiarów. Każdy z geniuszy, wśród pozostałych swe przeciwieństwo posiada. Tak więc mamy maridy, przynależne do żywiołu Wody, a ich antytezą są ogniste ifryty. Płaszczyznę Ziemi zamieszkują geniusze d’ao, a przeciwny jej Wymiar Powietrza jest domem dla d’jinni, od których nazwy wzięło się określenie „dżinn”. Mianem tym prostaczkowie zwykli określać czasem wszystkie istoty pochodzące z planu żywiołów, co błędem jest oczywistym [...]

Wyjątkowo potężni czarodzieje potrafią niekiedy istoty takie spętać i nagiąć do swej woli, zyskując wówczas władzę ogromną, bliską wszechmocy. Albowiem geniusz, sam z siebie będąc uosobieniem sił żywiołu, jest jakoby rezerwuarem Mocy z której pan jego może korzystać i w zaklęcia przeobrażać, bez konieczności nużącego czerpania z tradycyjnych źródeł. Niewielu jest jednak takich, którzy by potrafili geniusza zniewolić, gdyż sile mieszkańców czterech Płaszczyzn równa jest jedynie przebiegłość z jaką za wszelką cenę losu takiego próbują uniknąć [...]