FANDOM


Murivel - miasto leżące w centrum Redanii, na zachód od Tretogoru.

Ważniejsze budynki i miejsca Edytuj

  • krasnoludzki bank

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Dotyczące opisu

Był to list kredytowany, wystawiony przez krasnoludzki bank w Murivel na kupca o nazwisku Rulle Asper lub Aspen. Suma akredytywy była niewielka.

Ostatnie życzenie

Płatnerz i kobieta przyjechali konno, od strony tamtego lasu. Byli ponad wszelką wątpliwość w drodze z Murivel do domu, bo nikt nie wozi ze sobą długo nie zrealizowanych akredytyw.

Ostatnie życzenie

Ciekawostki i inne informacje Edytuj

  • Kupiec Rulle Asper (lub Aspen) został zabity w drodze powrotnej z Murivel - miał przy sobie list kredytowy.