FANDOM


Neratin Ceka – porucznik w hanzie Skellena, dowodził grupą wysłaną do Fano. Osoba niepewnej płci, według Dacre przypuszczalnie mężczyzna. We wsi Goworożec pomógł Ciri uciec z rąk Puszczyka, Bonharta i Rience'a, tym samym zdradzając to, że szpieguje dla Vattiera de Rideaux. Zginął z rąk Bonharta.