FANDOM


Nieludzie – ogół wszystkich stworzeń rozumnych, będących nie-człowiekiem. Pojęcie powstało po Koniunkcji Sfer.

Ze względu na duże represje między nimi a ludźmi wywoływane zostają Pogromy, czy powstają komanda Scoia'tael.

Nieludzie to: Edytuj