FANDOMObraz Nazwa Opis Sefiry
[1] Maal'kad Znajdziesz go po zabiciu Kuroliszka na początku rozdziału drugiego.
[2] Chocc'mah Otrzymasz go od Kalksteina
[3] Ghe'vrath Otrzymasz go przy Ołtarzu Melitele w zamian za ofiarę.
[4] 'Oth "OTH Otrzymasz go przy Ołtarzu Melitele w zamian za ofiarę.
[5] Veen'ah Otrzymasz go przy Ołtarzu Melitele w zamian za ofiarę.
[6] Tipperath Declan Leuvaarden sprzeda ci go za 500 orenów.
[7] Kezath Otrzymasz go od Vaski.
[8] Y'esath Znajdziesz go w sarkofagu w jaskini na bagnach.
[9] Neh'tza Otrzymasz go od Golema na bagnach, w zamian za ofiarę.
[10] Keth'aar Otrzymasz go od Detektywa.

Obelisk:magiczne kamienie strzegące wejścia do wieży maga w Akcie II.Umieszczenie wszystkich 10 sefir wypisanych poniżej kończy zadanie