FANDOM


Zabójca – ochroniarz kryjówki Salamandry w kanałach pod Wyzimą Handlową. Ten oprych udziela Geraltowi pewnych informacji o cenie fisstechu oraz swoim szefie – Gellercie Bleinheim. Każe także się także zgłosić do alchemików pracujących w bazie, którzy dostarczą wiedźminowi narkotyk. Ginie zaraz po tym jak Geralt kradnie list szefa, zabity przez bohater bądź członków straży miejskiej.