FANDOM


Oil Ornithosaur Oil

Olej Przeciw Ornitoreptylom – olej, nakładany na miecze. Olej zwany jest czasem Zgubą Bazyliszka. To trucizna zabójcza dla wszystkich gadów. Nawet bazyliszek – stworzenie jadowite, a więc odporne na trutki – nie oprze się mieczowi, który został pokryty takim olejem.

Działanie: trucizna zawarta w mieszance znacznie zwiększa obrażenia zadawane ornitoreptylom.

Przygotowanie Baza Czas działania
Substances Vitriol Substances Quebrith Substances Rebis Substances Hydragenum

aby otrzymać smarowidło, należy wymieszać składniki zawierające w sumie po jednej dawce vitriolu, quebrithu, rebisu i hydragenum.

dobrej jakości 24 godzin