FANDOM


Otto Thyssen – członek rodu Thyssenidów. Syn Scaraba Thyssena. Żonaty z elfką Deirdre aep Calhall. Ojciec Guido Thyssena.

Pierwszy Thyssenida, którego za zasługi w bojach z Redańczykami i Kaedweńczykami król Gedovius nagrodził oficjalnym tytułem arystokratycznym – Otto Thyssen i jego potomkowie mieli być odtąd hrabiami.

Ożenił się z elfką Deirdre aep Calhall, z którą miał córkę i dwóch synów, w tym dziedzica Gwidona. Mówi się, że miał więcej dzieci, ale z łóż nieprawych, bo Deirdre zwyczajem elfek odmówiła grania roli maszynki do rodzenia. Fakt, że zgodziła się na aż trzy porody, był i tak sensacją.

Otto Thyssen poległ w pogranicznej utarczce z Kaedweńczykami.