Fandom

Wiedźmińska Wiki

Otto Thyssen

3896stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze0 Udostępnij

Otto Thyssen- członek rodu Thyssenidów. Syn Scaraba Thyssena. Żonaty z elfką Deirdre aep Calhall. Ojciec Guido Thyssena.

Pierwszy Thyssenida, którego za zasługi w bojach z Redańczykami i Kaedweńczykami król Gedovius nagrodził oficjalnym tytułem arystokratycznym - Otto Thyssen i jego potomkowie mieli być odtąd hrabiami.

Ożenił się z elfką Deirdre aep Calhall, z którą miał córkę i dwóch synów, w tym dziedzica Gwidona. Mówi się, że miał więcej dzieci, ale z łóż nieprawych, bo Deirdre zwyczajem elfek odmówiła grania roli maszynki do rodzenia. Fakt, że zgodziła się na aż trzy porody, był i tak sensacją.

Otto Thyssen poległ w pogranicznej utarczce z Kaedweńczykami.


Thyssenidzi herb rodu Thyssenidów
Godamba Thaess'enScarab ThyssenOtto ThyssenGuido ThyssenKlaudia StarhembergEdmund ThyssenBerengaria ThyssenRamona ThyssenXymena ThyssenEsteril ThyssenMarion ThyssenEudoxia ThyssenBaldwin ThyssenEsterad ThyssenGaudemunda ThyssenHeloiza ThyssenTankred Thyssen
Władcy Koviru i Poviss historyczny herb Koviru i Poviss historyczny herb Koviru i Poviss

aktualny herb Koviru i Poviss

TrojdenGedovius TrojdenidaGerard TrojdenidaEsteril ThyssenBaldwin ThyssenRhydIdiEsterad Thyssen
Królowe
GemmaAgnes z AedirnBlanka z MalleoreZuleyka
Inni członkowie dynastii Trojdenidów i Thyssenidów
GodambaScarabOttoGuidoEdmundBerengariaRamonaAlicjaXymenaMarionEudoxiaGaudemundaHeloizaTankred

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki