Fandom

Wiedźmińska Wiki

Otto Thyssen

3733strony na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Otto Thyssen- członek rodu Thyssenidów. Syn Scaraba Thyssena. Żonaty z elfką Deirdre aep Calhall. Ojciec Guido Thyssena.

Pierwszy Thyssenida, którego za zasługi w bojach z Redańczykami i Kaedweńczykami król Gedovius nagrodził oficjalnym tytułem arystokratycznym - Otto Thyssen i jego potomkowie mieli być odtąd hrabiami.

Ożenił się z elfką Deirdre aep Calhall, z którą miał córkę i dwóch synów, w tym dziedzica Gwidona. Mówi się, że miał więcej dzieci, ale z łóż nieprawych, bo Deirdre zwyczajem elfek odmówiła grania roli maszynki do rodzenia. Fakt, że zgodziła się na aż trzy porody, był i tak sensacją.

Otto Thyssen poległ w pogranicznej utarczce z Kaedweńczykami.


Thyssenidzi herb rodu Thyssenidów
Godamba Thaess'enScarab ThyssenOtto ThyssenGuido ThyssenKlaudia StarhembergEdmund ThyssenBerengaria ThyssenRamona ThyssenXymena ThyssenEsteril ThyssenMarion ThyssenEudoxia ThyssenBaldwin ThyssenEsterad ThyssenGaudemunda ThyssenHeloiza ThyssenTankred Thyssen
Władcy Koviru i Poviss historyczny herb Koviru i Poviss historyczny herb Koviru i Poviss

aktualny herb Koviru i Poviss

TrojdenGedovius TrojdenidaGerard TrojdenidaEsteril ThyssenBaldwin ThyssenRhydIdiEsterad Thyssen
Królowe
GemmaAgnes z AedirnBlanka z MalleoreZuleyka
Inni członkowie dynastii Trojdenidów i Thyssenidów
GodambaScarabOttoGuidoEdmundBerengariaRamonaAlicjaXymenaMarionEudoxiaGaudemundaHeloizaTankred

Więcej w Fandom

Losowa wiki