FANDOM


Peter Evertsen – wielki komorzy Cesarstwa, w czasie wojny pierwszy komornik armii. Gdy Coehoorn wydał wojskom rozkaz „wojna wszystkiemu, co żyje” (spustoszenie Lyrii i Aedirn), Eversten zarządził komornikom wcześniejszy rabunek wszelkich dóbr materialnych należących do Nordlingów.

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Evertaen Peter, *1234, zausznik cesarza Emhyra Deithwena i jeden z faktycznych twórców potęgi Cesar­stwa. Główny komornik armii w czasie Wojen Północ­nych (ob.), od roku 1290 wielki podskarbi koronny. W końcowym okresie panowania Emhyra podniesiony do godności koadiutora Cesarstwa. Za panowania ce­sarza Morvrana Voorhisa fałszywie oskarżony o nadużycia, skazany, więziony, † 1301 w zamku Winneburg. Zrehabilitowany pośmiertnie przez cesarza Jana Calveita w roku 1328.

Effenberg i Talbot, Encyclopaedia Maxima Mundi, tom V

Czas pogardy

Peter Evertsen patrzył i liczył. Kalkulował. Przeliczał. Peter Evertsen był wielkim komorzym Cesarstwa, w czasie wojny pierwszym komornikiem armii. Pełnił ten urząd od piętnastu lat. Liczby i kalkulacja, to było całe jego życie.

Czas pogardy