FANDOM


Pierwszy Traktat Exeterski - traktat między Kovirem i Poviss, a Kaedwen i Redanią zawarty w Lan Exeter; tuż po wojnie tych dwóch sojuszy.

Szczegóły traktatu:

Zyski Koviru i Poviss

  • Mare Liberum Apertum (Morze jest wolne i otwarte) - Dla mieszkańców tego królestwa najważniejszy był handel. Krainy północne nie mają prawa przeszkadzać kupcom Kovirskim w handlu.
  • Kovir nie jest niczyim wasalem. Jest niezawiłym, samorządnym i neutralnym państwem.

Zyski Kaedwen i Redanii

  • Radowid Ryży, król Redanii dożywotnio używał w oficjalnych dokumentach tytuły króla Koviru i Poviss.
  • Benda, król Kaedwen dożywotnio używał w oficjalnych dokumentach tytuły króla Caingorn i Malleore.

Dane z Książek Sapkowskiego:

I podpisali dokument, przez potomnych nazwany I Traktatem Exeterskim. Dla odróżnienia od zawartych później, Pierwszy Traktat nosi nazwę też zgodną z pierwszymi słowami jego preambuły Mare Liberum Apertum.
Wieża Jaskółki

Morze jest wolne i otwarte. Handel jest wolny. Zysk jest święty. Kochaj handel i zysk bliźniego jak swój własny. Utrudnianie komuś handlowania i osiągania zysku jest łamaniem praw natury. A Kovir nie jest niczyim wasalem. Jest niezawisłym, samorządnym - i neutralnym królestwem.
Wieża Jaskółki

Nie wyglądało, by Gedovius i Gemma zechcieli - dla samej choćby grzeczności - uczynić choć jedno, choćby najmniejsze ustępstwo, coś, co uratowałoby honor Radowida i Bendy. Ale jednak zrobili to. Zgodzili się, aby Radowid Ryży - dożywotnio - używał w oficjalnych dokumentach tytułu króla Koviru i Poviss, a Benda - dożywotnio - tytuły króla Caingorn i Malleore.
Wieża Jaskółki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.