FANDOM


RATUSZ

Koniec ulicy (po lewej stronie).

300px-Places Alley along walls

Pod Murami

W1 SS Wyzima Handlowa 2

Początek ulicy.

"Pod Murami"
– to nazwa części Targu w Wyzimie Handlowej. Stragany ciągnią tuż pod murami obronnymi miasta (stąd nazwa), z których schodami można dostać się na basztę oraz na wieżyczki. Na przeciwko muru znajdują się domy mieszkańców Wyzimy Handlowej. Na końcu ulicy znajduje się Bank Vivaldich i Ratusz miejski.