FANDOM


Pontaria – południowa część dawnej Emblonii, obecnie pod panowaniem temerskim. Jej południową granicę stanowi odnoga Pontaru o nazwie Embla. Z kolei jej północna granica, oddzielająca jednocześnie Temerię od Redanii, jest przedmiotem ciągłych sporów między sąsiadami.

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Dwa rozdzielone rzeką Pontar królestwa bez zbędnych ceregieli podzieliły więc Emblonię między siebie, a nazwę wymazały z map. Część zaanektowaną przez Temerię nazwano Pontarią, część przypadła Redanii stała się Przyrzeczem. Na namuły ściągnięto rzesze osadników. Pod okiem sprawnych zarządców, w wyniku rozumnego płodozmianu i melioracji areał, lubo mały, wnet stał się istnym rolniczym Rogiem Obfitości.

Sezon burz

— Królewska służba! — ogłosił, opierając pięść na zatkniętym za pas buzdyganie. — Wachmistrz Kovacs, drugi szwadron pierwszej banderii, siły zbrojne miłościwie panującego króla Foltesta, pana Temerii, Pontarii i Mahakamu.

Sezon burz