FANDOM


Rudiger – książę Maecht. Jego wasalem był ojciec Mistle.

Dane z książek Sapkowskiego

Mistle pochodziła z bogatej szlacheckiej rodziny z grodu Thurn w Północnym Maecht. Jej ojciec, wasal księcia Rudigera, wstąpił do powstańczej armii, dał się pobić i zaginął bez wieści.
Czas pogardy

Władcy Maecht Herb Maecht var1 Herb Maecht var2

Herb Maecht var3

AkerspaarkHoëtRudiger
Legalne dzieci Akerspaarka
AliaArgentinaMalvinaNinaPaulinaValiaGonzalezGormHormOrmTorm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.