FANDOM


Rulle Asper (lub Aspen) – kupiec należący do cechu płatnerzy, podróżujący wraz z córką, których zwłoki Geralt znalazł niedaleko pałacu Nivellena w opowiadaniu Ziarno prawdy. Przed śmiercią odwiedził pałac, by pozostawić tam córkę, lecz spotkał się z odmową. Poniósł śmierć z ręki Vereeny.