FANDOM


Scarab Thyssen – członek rodu Thyssenidów. Syn Godamby Thaess'ena. Ojciec Ottona Thyssena.

Był wojownikiem, słynnym z okrucieństwa. Kazał się tytułować „baronem Scarabem”, choć wszystko wskazuje, iż był to tytuł zmyślony i samozwańczy.

Został zamordowany w niejasnych okolicznościach podczas wyprawy wojennej. Nie wykluczono pijackiej burdy przy podziale łupów, bo burdy takie leżały absolutnie w zwyczaju „barona”.


Thyssenidzi Herb ród Thyssenidów
Godamba Thaess'enScarab ThyssenOtto ThyssenGuido ThyssenKlaudia StarhembergEdmund ThyssenBerengaria ThyssenRamona ThyssenXymena ThyssenEsteril ThyssenMarion ThyssenEudoxia ThyssenBaldwin ThyssenEsterad ThyssenGaudemunda ThyssenHeloiza ThyssenTankred Thyssen
Władcy Koviru i Poviss CoA Kovir-Poviss old2 Herb Kovir i Poviss stary

Herb Kovir i Povis

TrojdenGedovius TrojdenidaGerard TrojdenidaEsteril ThyssenBaldwin ThyssenRhydIdiEsterad Thyssen
Królowe
GemmaAgnes z AedirnBlanka z MalleoreZuleyka
Inni członkowie dynastii Trojdenidów i Thyssenidów
GodambaScarabOttoGuidoEdmundBerengariaRamonaAlicjaXymenaMarionEudoxiaGaudemundaHeloizaTankred

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki