Fandom

Wiedźmińska Wiki

Scarab Thyssen

3742strony na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze2 Udostępnij

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Scarab Thyssen – członek rodu Thyssenidów. Syn Godamby Thaess'ena. Ojciec Ottona Thyssena.

Był wojownikiem, słynnym z okrucieństwa. Kazał się tytułować „baronem Scarabem”, choć wszystko wskazuje, iż był to tytuł zmyślony i samozwańczy.

Został zamordowany w niejasnych okolicznościach podczas wyprawy wojennej. Nie wykluczono pijackiej burdy przy podziale łupów, bo burdy takie leżały absolutnie w zwyczaju „barona”.


Thyssenidzi herb rodu Thyssenidów
Godamba Thaess'enScarab ThyssenOtto ThyssenGuido ThyssenKlaudia StarhembergEdmund ThyssenBerengaria ThyssenRamona ThyssenXymena ThyssenEsteril ThyssenMarion ThyssenEudoxia ThyssenBaldwin ThyssenEsterad ThyssenGaudemunda ThyssenHeloiza ThyssenTankred Thyssen
Władcy Koviru i Poviss historyczny herb Koviru i Poviss historyczny herb Koviru i Poviss

aktualny herb Koviru i Poviss

TrojdenGedovius TrojdenidaGerard TrojdenidaEsteril ThyssenBaldwin ThyssenRhydIdiEsterad Thyssen
Królowe
GemmaAgnes z AedirnBlanka z MalleoreZuleyka
Inni członkowie dynastii Trojdenidów i Thyssenidów
GodambaScarabOttoGuidoEdmundBerengariaRamonaAlicjaXymenaMarionEudoxiaGaudemundaHeloizaTankred

Więcej w Fandom

Losowa wiki