FANDOM


Okres świetności Edytuj

Przed tym wydarzeniem Kovir był potężnym, bogatym państwem, w którego skład wchodziła Wschodnia Marchia, Jamurlak, Poviss, Kovir, Velhad, Talgar, Narok, i Łukomorze. Jednak już wtedy borykało się z problemami. Głównie chodziło o pragnienie władzy czy niepodległości. Jednak dzięki swoim dochodom zagrożenie otwartym buntem było małe. Ludzie w Kovirze nie byli ograniczeni ze względu na swoje poglądy. Gwarantowano wolność słowa, dzięki czemu tylko tutaj były dostępne dzieła takich autorów takich jak Vysogota z Corvo.

Spisek i jego skutki Edytuj

Najtrudniejszy okres, Kovir przeżył za czasów panowania Baldwina Thyssena. To wtedy właśnie nastąpił przewrót pałacowy ok. 1225 roku. Rhyd zagarnął dla siebie koronę Poviss, a markgraf Idi Koviru. Pierwszy raz w historii Thyssenidzi musieli uciekać, a król zmarł w wyniku wylewu krwi do mózgu. W czasie secesji na zawsze odłączyła się Wschodnia Marchia, Jamurlak oraz Łukomorze. Velhad, Talgar, Narok również stały się niezależne ale tylko do Nocy noży i pochodni w 1249 roku.

Powrót Thyssenidów Edytuj

Przebywają od dzieciństwa na wygnaniu Esterad Thyssen w Talgarze planował odzyskać tron. Dzięki swemu intelektowi zawarł liczne umowy i zorganizował potężne stronnictwo, które spowodowało Noc noży i pochodni, w 1249 roku w której zdrajcy i ich rodzina została zamordowana. Thyssenidzi powrócili na tron

Kovir po secesji Edytuj

Choć państwo poniosło uszczerbki terytorialne (Łukomorze po śmierci lokalnego władcy Audoena zostało przyłączone do Redani taki sam los spotkał Jamurlak a Wschodnią Marchie zjednoczył pod swoim berłem Niedamir z Caingorn) wkrótce po powrocie Thyssenidów nastąpił okres stabilizacji, Kovir szybko odzyskał swoją pozycję i majątek.