FANDOM


Quest Items Sephirot Choccmah Chocc'mah Sefira symbolizująca Mądrość. Monolith
Quest Items Sephirot Ghevrath Ghe'vrath Sefira symbolizująca Sąd, Siłę i Srogość.
Quest Items Sephirot Kethaar Keth'aar Sefira symbolizująca Koronę.
Quest Items Sephirot Kezath Kezath Sefira symbolizująca Miłosierdzie, Miłość i Łaskę.
Quest Items Sephirot Maalkad Maal'kad Sefira symbolizująca Królestwo.
Quest Items Sephirot Nehtza Neh'tza Sefira symbolizująca Wytrzymałość i Zwycięstwo.
Quest Items Sephirot Oth 'Oth Sefira symbolizująca Majestat i Chwałę.
Quest Items Sephirot Tipperath Tipperath Sefira symbolizująca Współczucie i Piękno.
Quest Items Sephirot Veenah Veen'ah Sefira symbolizująca Zrozumienie.
Quest Items Sephirot Yesath Y'esath Sefira symbolizująca Fundament.

Zadania Edytuj

Inne Edytuj

Artykuł w wikipedii Sefira, oferuje więcej informacji na temat idei wywodzącej się z kabalizmu.