FANDOM


Starszy Druid – prawdopodobnie najwyższy rangą druid Świętego Gaju w akcie drugim. W przeciwieństwie do konfraterów, sprzedaje przedmioty takie jak: rośliny, książki i zwoje. W akcie trzecim prawdopodobnie zostaje zastąpiony przez Hierofanta.

W akcie piątym jest więcej osób noszących miano Starszego Druida, które można spotkać w jaskini druidów znajdującej się na cmentarzu na bagnach. Towarzyszy im Najstarszy Druid przygotowujący się do zielonego marca. Jest on zainteresowany kupnem przedmiotów przydatnych w marszu.

Można u niego nabyć lub sprzedać mu:

  • trochę książek i zwojów, przeważnie dotyczących roślin,
  • trochę ziół,
  • trochę pożywienia,

ZadaniaEdytuj