FANDOM


Tango – rzeka w Kovirze, swe źródło mając w górach Smoczych. Wpada do zatoki Praksedy.

Miasta leżące nad rzeką Edytuj

Dane z książek Sapkowskiego Edytuj

Lan Exeter było zbudowane na wodzie, w szerokim ujściu rzeki Tango.

Wieża Jaskółki

„Alata” wpłynęła w szerokie ujście rzeki Tango i rzuciła kotwicę w kamiennych szczękach awanportów

Wieża Jaskółki