FANDOM


Substances Vitriol

Vitriol – Oznaczany kolorem niebieskim, jest jedną z podstawowych substancji alchemicznych. Wchodzi w skład licznych komponentów: ziół, minerałów i składników z potworów.


Roślinność:
Minerałów:
Części ciała potworów: