FANDOM


Poradnik edycyjny zawiera wszystkie informacje jakie są konieczne, aby z powodzeniem tworzyć i edytować artykuły na Wiedźmin Wiki. Jest to zbiór informacji z różnych źródeł, ale większość zawartej tu treści pochodzi z analogicznych artykułów na polskiej Wikipedii.

W ramach Wiedźmin Wiki należy trzymać się pewnych zasad. Postępowanie według zasad ułatwi i przyspieszy pracę nad Wiki, a także zapobiegnie konfliktom i jałowym dyskusjom. Skorzystaj ze spisu treści poniżej, aby szybko przejść do interesującego Cię fragmentu.

Bardziej szczegółowe zasady i zalecenia Edytuj

Oprócz przedstawionych powyżej powszechnie uznawanych zasad, prosimy zaznajomić się z następującymi bardziej szczegółowymi zasadami i zaleceniami, które zostały zaproponowane przez różnych twórców Guild Wars Wiki, Gothicpedii, WoWoo Wiki i Wikipedii.

Zasady dotyczące treści artykułów Edytuj

 • wyjaśniaj trudniejsze terminy
 • połącz swój wpis z dotychczasową treścią artykułu
 • usuwaj bezsensowne wpisy
 • podaj definicję zagadnienia artykułu na samym jego początku
 • staraj się nie stosować zewnętrznych odnośników (w tym miejscu twórz artykuły Wikipedii)
 • podawaj źródła informacji
 • twórz odnośniki tylko jeśli kontekst tego wymaga
 • unikaj sformułowań, które szybko się zdezaktualizują
 • pisz w sposób jasny dla czytelnika
 • sprawdź czy artykuł, który chcesz napisać już istnieje
 • sprawdzaj swoje informacje
 • rób podsumowania dyskusji (jeśli jest dłuższa)

Zasady stylistyczne Edytuj

 • zwracaj uwagę na ortografię i interpunkcję (jak masz wątpliwości zajrzyj np. na http://polszczyzna.pwn.pl/ )
 • nie wstawiaj materiałów źródłowych verbatim (choćby były public domain)
 • łącz swój artykuł z innymi artykułami istniejącymi na Wikipedii
 • unikaj stosowania wstawek w innych językach
 • przy większych zmianach, staraj się wypełniać Opis zmian
 • tytuł strony w pierwszym zdaniu i wyróżniony pogrubioną czcionką
 • ostrożnie z kolorem
 • ostrożnie z mnożeniem nagłówków
 • używaj krótkich list i niezbyt długich zdań
 • niech strona z artykułem będzie zrównoważona
 • umiejętnie używaj "miękkich" line breaks
 • unikaj sformułowań osobowych i form rozkazujących wszędzie gdzie to tylko możliwe (zamiast " musisz napisać" – "należy napisać" etc)

Styl pisania, poradnik dla autorów Edytuj

Formatowanie Edytuj

Wytłuszczenie Edytuj

W pierwszym zdaniu, jeśli to niemożliwe w pierwszym akapicie, należy wytłuścić tytuł artykułu. Należy też unikać wytłuszczania tytułu w dalszych częściach artykułu, chyba że jest to ze specjalnych względów konieczne, a artykuł jest długi.

Tytuły filmów, utworów muzycznych itp. należy wytłuszczać i oznaczać kursywą np. Ojciec chrzestny.

Nazwy, teksty obcojęzyczne Edytuj

Nazwy, cytaty i fragmenty obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą – np. Nagi instynkt (ang. Basic Instinct).

Układ tekstu Edytuj

Podział na akapity Edytuj

Tekst artykułu należy podzielić na mniejsze, logiczne fragmenty. Pisarskie standardy niektórych innych języków, zwłaszcza języka angielskiego, są w tej sprawie o wiele bardziej wymagające od polskich zwyczajów i wymagań, ale wydaje się że w tej sprawie warto wzorować się na obcych standardach. Standard angielski jest następujący:

 1. pierwszy akapit sumuje to, o czym całość tekstu będzie mówić;
 2. środkowa część każdego akapitu rozwija myśl swojego pierwszego zdania;
 3. ostatnie zdanie każdego akapitu oraz pierwsze zdanie następnego nawiązują wzajemnie do siebie;
 4. ostatni akapit nawiązuje do pierwszego i podsumowuje całość.

Tak skonstruowany tekst jest bardziej komunikatywny i przekonujący od tekstów mniej wyraźnie rozplanowanych czy wręcz chaotycznych.

Pierwszy akapit Edytuj

W pierwszym akapicie powinna się znaleźć definicja pojęcia opisywanego w danym artykule oraz wytłuszczenie tytułu artykułu.

Przy dłuższych artykułach w pierwszym akapicie należy zawrzeć jego streszczenie.

Język stosowany w pierwszym akapicie powinien być prosty, zrozumiały dla osoby posiadającej wiedzę na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Dłuższe cytaty Edytuj

Dłuższe cytaty należy wyraźnie oddzielić przez wcięcie od tekstu co można uzyskać wpisując bezpośrednio przed cytatem (w tej samej linii) znak ":"

To jest naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, zaiste dłuższy cytat.

Czego nie należy robić Edytuj

Pytania Edytuj

W artykułach nie należy stosować pytań jako figury stylistycznej, np.

I co to oznacza?

Określanie osób imieniem Edytuj

Nie należy opisywać osób imieniem (jeśli mają imię i nazwisko), lecz pełnym imieniem i nazwiskiem, ewentualnie nazwiskiem lub inicjałem imienia i nazwiskiem.

...W lipcu 2003 roku Magda wystąpiła u boku......W lipcu 2003 roku Magda Wójcik wystąpiła u boku...

Czas gramatyczny Edytuj

Z reguły należy pisać artykuły w czasie przeszłym i niewłaściwe jest stosowanie wyłącznie czasu teraźniejszego lub przyszłego.

Reguła ta wskazuje na to, że: niewłaściwe jest pisanie w artykule zdań "wyłącznie w czasie teraźniejszym", co nie wyklucza pisania w artykule "zdań w różnych czasach gramatycznych". Chodzi aby tylko "nie wyłącznie".

Encyklopedia Wiedzy o języku polskim definiuje pojęcie czasu następująco: "Czas jest kategorią fleksyjną czasownika, której funkcja polega na określeniu momentu akcji, o jakiej mowa w zdaniu, w stosunku do momentu mówienia ...w polskim są trzy czasy gramatyczne: czas teraźniejszy, czas przeszły i czas przyszły". Podane jest również, że "Tryb jest kategorią fleksyjna czasownika" (pod hasłem "kategoria fleksyjna" wyjaśnione zostało, że "jest to kategoria morfologiczna wg której wyrazy się odmieniają ... wg przypadka, liczby, rodzaju – ta ostatnia tylko dla przymiotników, zaimków przymiotnych i liczebników), osoby, czasy, trybu).

Formy odnoszące się do teraźniejszości Edytuj

Nie należy używać sformułowań, które umieszczają tekst w kontekście teraźniejszości. Prawdziwe i istotne w chwili pisania, z biegiem czasu deaktualizują się.

Na przykład:

 • 9 grudnia 2005 roku organizacja XYZ obchodzi 25. rocznicę swojego istnienia.
 • Dziś...
 • Obecnie...

Subiektywne poglądy Edytuj

Nie należy umieszczać w artykule własnych poglądów, opinii czy odczuć. Z tego względu trudne do napisania wydają się "recenzje" filmów, książek itp.

Przykłady:

 • Według mnie...
 • Moim zdaniem...
 • Dla mnie jest to...
 • Miasto dynamicznie się rozwija

Stosowanie skrótów myślowych Edytuj

Nie należy stosować skrótów myślowych takich jak:

Lista piosenek Spice GirlsLista piosenek zespołu muzycznego Spice Girls
...podpisała wieloletni kontrakt z Pomatonem Emi......podpisała wieloletni kontrakt z wytwórnią płytową Pomaton EMI...

Omijanie orzeczenia Edytuj

Nie należy używać zdań bez orzeczenia (powszechnych w innych wydawnictwach encyklopedycznych)

Płyta wydana w maju 2006.Płyta została wydana w maju 2006.
Od 2005 profesor Uniwersytetu WarszawskiegoOd 2005 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego

Używanie języka potocznego Edytuj

Należy unikać sformułowań stosowanych w języku potocznym.

...to typowa strzelanka TPP, osadzona w realiach sci-fi. Fabuła kręci się wokół losów grupy..., lecz zamiast tego ...gra należy do typowych gier TPP i jest osadzona w realiach sci-fi. Fabuła koncentruje się wokół losów grupy...
Zespół powstał w roku 1995 na gruzach zespołów...
...totalnacałkowita zmiana wyglądu auta.samochodu

Edycja strony – aspekt techniczny Edytuj

Na stronach WarcraftWiki.pl możliwe technicznie jest wstawianie pewnych fragmentów kodu języka HTML i XHTML, które służą do tworzenia stron internetowych, nie jest to jednak specjalnie zalecane. Przy edycji i tworzeniu artykułów należy używać formatowania zgodnego z mechanizmem Wiki (tzw. WikiTagi), którego opis znajdziesz poniżej.

Poniżej znajduje się zbiór metod formatowania tekstu, dostępnych w ramach mechanizmu wiki:

Formatowanie spisu treściEdytuj

Spis treści jest generowany automatycznie przez mechanizm Wiki, jeśli w tekście pojawią się więcej niż trzy nagłówki. Istnieją trzy komendy związane z formatowaniem spisu treści. Są to:

 • __TOC__ (w tym miejscu pojawi się spis treści)
 • __NOTOC__ (spisu treści w ogóle nie będzie widać na stronie)
 • __FORCETOC__ (wymuszone zostanie pojawienie się spisu treści)

Dodatkowo istnieje komenda __NOEDITSECTION__, która pozwala na zablokowanie możliwości edycji sekcji (domyślnie można edytować pojedynczą sekcję zamiast całego artykułu). Ściślej – znikną po prostu linki dające możliwość edycji ("[Edytuj]"), które standardowo pojawiają się przy tytule każdej sekcji.

Rozdziały, akapity, listy i linieEdytuj

Opis / Wygląd przykładowy Kod do przykładu

Nagłówki – do sześciu znaków = obejmujących tekst. Pierwszego nagłówka nie powinno się używać, ponieważ jest nim tytuł całego artykułu. Zasadniczo najczęściej używa się nagłówków od drugiego do czwartego stopnia.

 • przykłady:

CzęśćEdytuj

RozdziałEdytuj

PodrozdziałEdytuj

poziom 4Edytuj

poziom 5Edytuj
poziom 6Edytuj
=Część=
==Rozdział==
===Podrozdział===
====poziom 4====
=====poziom 5=====
======poziom 6======

Nowe akapity – po prostu dwa razy naciśnij enter.
Wypróbuj w brudnopisie przez kliknięcie na linku "Edycja tej strony". Jeżeli naciśniesz enter tylko raz, nowy akapit nie zostanie utworzony.

 • przykłady:

Pojedyncze przejście do nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Pojedyncze przejście do
nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.
Wymuszenie nowego wierszaXHTML
 • przykłady:

Można wymusić przejście do nowej linii
bez rozpoczynania nowego akapitu.

Można wymusić przejście do nowej linii<br />
bez rozpoczynania nowego akapitu.
Lista nienumerowana
 • przykłady:
 • Listy są pożyteczne:
  • systematyzują tekst
  • przejrzyście wyglądają
* Listy są pożyteczne:
** systematyzują tekst
** przejrzyście wyglądają
Listy numerowane
 • przykłady:
 1. Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
 2. bardzo systematyzują tekst
  1. łatwo się je czyta
# Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
# bardzo systematyzują tekst
## łatwo się je czyta
Definicje
 • przykłady:
Pojęcie1 
Definicja pierwsza
Pojęcie2 
Definicja druga
; Pojęcie1 : Definicja pierwsza
; Pojęcie2 : Definicja druga

Listy złożone:

 • przykłady:
 1. Lista numerowana
  • Pierwszy element
  • Drugi element
 2. Więcej elementów


#Lista numerowana
#* Pierwszy element
#* Drugi element
#Więcej elementów
Wcięcia w tekście tworzy się przez rozpoczynanie linii od ":".
 • przykłady:

Tekst bez wcięcia

wcięcie pojedyncze
wcięcie podwójne
wcięcie wielokrotne
Tekst bez wcięcia
:wcięcie pojedyncze
::wcięcie podwójne
::::wcięcie wielokrotne
Tekst wycentrowany – XHTML
 • przykłady:
Tekst można centrować.
<div align="center">Tekst można centrować.</div>

Poziome linie rozdzielające – co najmniej cztery znaki = lub - w dowolnym miejscu wiersza

 • przykłady:

powyżej


poniżej


i jeszcze niżej

powyżej
----
poniżej
----
i jeszcze niżej

Polecenia formatujące, znaki specjalne Edytuj

Opis Wygląd przykładowy Kod do przykładu
Wyróżnienia tekstu

Tekst pochylony
Tekst wzmocniony
Tekst wzmocniony i pochylony
Także w równaniach (wzorach): F = m a.

''Tekst pochylony''<br/>
'''Tekst wzmocniony'''<br/>
'''''Tekst wzmocniony i pochylony'''''<br/>
Także w równaniach (wzorach): '''F''' = '''''m''''' ''a''.

Częste błędy/ogólne zalecenia Edytuj

Dywizy/pauzy na półpauzy Edytuj

 • Dywiz ( - ) jest łącznikiem wewnątrzwyrazowym.
  • Dariusz Tylman-Kowalski
  • Misiek95 był kiedyś VSTF-em.
 • Półpauza ( – ) jest łącznikiem, który wstawia się między wyrazami; przed nim i po nim znajduje się spacja. Tego znaku używamy najczęściej.
 • Pauzy ( — ) staramy się nie używać nigdy. Jeśli gdzieś taka jest – należy ją zastąpić półpauzą.

Zazwyczaj wszędzie, niestety, trafia dywiz, bo tylko on jest domyślnie na klawiaturze. Półpauzę można wziąć sobie m.in. z menu „więcej +” w edytorze.

Ciekawostki Edytuj

Ogółem ciekawostek należy unikać, bo ze stylem encyklopedycznym nie mają nic wspólnego. Szczególnie takich, które wyjaśniają etymologię imienia/powiązania (w końcu to artykuł o postaci, nie o jej imieniu). Jeśli ciekawostka ani nie nadaje się do usunięcia, ani nie ma za bardzo gdzie jej wkleić w inne miejsce artykułu, ale należy zachować jednolitą pisownię.

 • Pierwsza ciekawostka.
 • Druga ciekawostka.
 • Trzecia ciekawostka.

Nie należy również umieszczać ciekawostek dotyczących podobieństwa twarzy między postaciami w grze, chyba że dotyczy to którejś z charakterystycznych, głównych postaci.

Galerie Edytuj

Z galeriami na ogół nie ma problemu, ale można je wycentrować (parametr position="center" i dla podpisów captionalign="center"). Oprócz tego, jeśli gdzieś kod będzie wyglądał tak:

Wcześniejsza część artykułu<gallery>
Coś
Coś
Coś
</gallery>
Dalsza część artykułu

…to będzie należało również zamiast tej ogromnej przerwy wstawić {{clr}}.

Kategorie Edytuj

Jeśli chodzi o kategorie, są dwie ważne sprawy:

 • Alfabetyczne sortowanie;
 • nielinkowanie ich.

Kategorie układamy w artykule zgodnie z alfabetem – wiadomo. Oprócz tego, nie linkujemy ich w artykułach (w polu "Typ" w infoboksie), bo celem linka jest rozwinięcie tematu, gdy strony kategorii zazwyczaj mają 3-4 słowa. Można je zalinkować, ale tylko wtedy, gdy to jest bardzo potrzebne, np. jako ewidentny link do listy.

Definicja Edytuj

Poprawnie zbudowana definicja wygląda tak:

'''Słowo kluczowe''' – [kategoria], występujący/występująca w [gry]. [Dalsze informacje]

Na przykład:

'''Geralt''' – główny bohater cyklu wiedźmińskiego.

O czym należy pamiętać:

 • Pogrubienie słowa kluczowego;
 • półpauza;
 • koniecznie przecinek pomiędzy zdaniami składowymi. Najczęściej definicja jest zdaniem podrzędnie złożonym, w którym zdania składowe dzieli imiesłów. Przed nim należy wstawić przecinek. Przykład:
  • słowo występujący w zdaniu Gomez – magnat, występujący w Gothic.
 • rozdzielenie niepotrzebnych informacji od definicji – na samym początku podajemy tylko podstawowe kategorie, a dopiero później dalsze informacje wstępne.

Oczywiście można tworzyć rozbudowane definicje, ale w przypadku prostego artykułu powinny wyglądać tak, jak tutaj.


Cudzysłowy Edytuj

Niepoprawna wersja:

 • "Cośtam"
 • "Cośtam"

Poprawne wersje:

 • Cośtam
 • „Cośtam”

Choć zaleca się pierwszą poprawną, bo do niej nie trzeba kopiować poprawnych cudzysłowów polskich, schowanych w menu więcej +. A jak już wybiera się jeden system, należy go zachować w całym artykule.

O czym należy pamiętać?

 • Brak niepotrzebnego słowa Szablon na początku;
 • }} w nowej linii;
 • pola, które zostają puste, nie należy kasować ani wstawiać po nich znaku/znaków zapytania, a także nie zostawiać niepotrzebnej spacji po znaku =;
 • niewstawianie słów insert czy spawn w polu Kod na przywołanie;
 • zamieniamy br-y na przecinki;
 • znaki równości w prostej linii (jedna spacja po najdłuższym polu w infoboksie; tutaj Miejsce zamieszkania).

Oprócz tego, jeśli infobox w niektórych polach ma podział na gry (np. w polu kod na przywołanie są linie GII i G3), należy ten infobox rozdzielić na zakładki tak jak np. tutaj.

Słowo „Rok” Edytuj

W zdaniu typu:

 • Jan Kowalski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w 1994 roku.

Powinno wykreślić się słowo rok. Jest to zasada redakcji encyklopedii pochodząca jeszcze z czasów encyklopedii papierowych, kiedy to dbano o to, aby hasło zajmowało jak najmniej miejsca.

Niepotrzebne sekcje końcowe Edytuj

Na Gothicpedii nie korzystamy z takich sekcji jak Zobacz też czy Bibliografia.

Sortowanie Edytuj

Jeśli artykuł ma prefiks, np. Zwój:Cośtam, Umiejętność:Cośtam, nad kategoriami wstawiamy:

{{DEFAULTSORT:Cośtam}}

Pisownia liter Edytuj

Częsty błąd rzucający się w oczy. Nazwy czarów, miejsc, przedmiotów, gildii oraz tytuły postaci piszemy małą literą.

Cytaty z książek Sapkowskiego w artykułach Edytuj

Cytaty z sagi są cenne i stanowią ciekawe urozmaicenie, jednak to tylko dodatek do całości. Nie mogą one zastępować treści artykułu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki