FANDOM


Przewodnik układu – instrukcja mówiąca o tym, jaki szablon powinny posiadać artykuły. Porady te mają na celu utrzymać czystość oraz porządek w artykułach, co przeniesie się na jakość artykułów.

Postacie Edytuj

Artykuły o postaciach powinny być zbudowane w następującym schemacie:

 • Definicja – krótkie wyjaśnienie pojęcia. W tej części artykułu powinien znajdować się również infobox.
 1. Charakterystyka – opis wyglądu i przedstawienie cech bohatera.
 2. Zdolności magiczne – sekcja wykorzystywana tylko i wyłącznie do opisywania postaci, które były czarodziejami.
 3. Biografia dotycząca cyklu wiedźmińskiego – chronologiczny opis życia bohatera. Jeżeli biografia jest długa, należy podzielić ją na nagłówki trzeciego stopnia. Odnosi się tylko i wyłącznie do cyklu wiedźmińskiego.
 4. Biografia dotycząca adaptacji oraz kontynuacji – chronologiczny opis życia bohatera w adaptacjach lub kontynuacjach takich, jak komiksy, gry, serial, film itp.
 5. Ciekawostki (opcjonalne) – informacje dodatkowe, niezawarte w innych nagłówkach.
 6. Galeria – zbiór zdjęć danej postaci.

Każdy z tych sześciu nagłówków należy wyodrębnić nagłówkiem drugiego stopnia. Idealnym przykładem może być artykuł Hen Gedymdeith.

Państwa Edytuj

Artykuły o państwach powinny być zbudowane w następującym schemacie:

 • Definicja – krótkie wyjaśnienie pojęcia; w tej części artykułu powinien znajdować się również infobox.
 1. Historia – historia państwa.
  • Cykl wiedźmiński (nagłówek trzeciego stopnia; tylko w przypadku, jeśli są dane z gier)
  • Wiedźmin (nagłówek trzeciego stopnia)
  • Wiedźmin 2: Zabójcy królów (nagłówek trzeciego stopnia)
  • Wiedźmin 3: Dziki Gon (nagłówek trzeciego stopnia)
 2. Geografia – miasta, rzeki, góry itp.
 3. Heraldyka i weksylologia – herb (lub herby) i flaga (lub flagi) państwa.
 4. Osoby związane z państwem – znane osoby związane z państwem.
 5. Kultura – obyczaje, wierzenia, religie itp.
 6. Gospodarka – system gospodarczy (przemysł, rolnictwo, handel itp.)
 7. Siły zbrojne – armia państwa.
 8. Ciekawostki (opcjonalne) – informacje dodatkowe, niezawarte w innych nagłówkach.
 9. Galeria – zbiór zdjęć.

Każdy z tych dziewięciu nagłówków należy wyodrębnić nagłówkiem drugiego stopnia.

Miasta Edytuj

Artykuły o miastach powinny być zbudowane w następującym schemacie:

 • Definicja – krótkie wyjaśnienie pojęcia; w tej części artykułu powinien znajdować się również infobox.
 1. Położenie – położenie miasta.
 2. Historia – historia miasta.
  • Cykl wiedźmiński (nagłówek trzeciego stopnia; tylko w przypadku, jeśli są dane z gier)
  • Wiedźmin (nagłówek trzeciego stopnia)
  • Wiedźmin 2: Zabójcy królów (nagłówek trzeciego stopnia)
  • Wiedźmin 3: Dziki Gon (nagłówek trzeciego stopnia)
 3. Urbanistyka i architektura – rozplanowanie miasta, znane budynki i miejsca.
 4. Heraldyka i weksylologia – herb (lub herby) i flaga (lub flagi) miasta.
 5. Osoby związane z miastem – znani obywatele miasta.
 6. Ciekawostki (opcjonalne) – informacje dodatkowe, niezawarte w innych nagłówkach.
 7. Galeria – zbiór zdjęć.

Każdy z tych siedmiu nagłówków należy wyodrębnić nagłówkiem drugiego stopnia.

Przedmioty Edytuj

Artykuły o przedmiotach powinny być zbudowane w następującym schemacie:

 • Definicja – krótkie wyjaśnienie pojęcia; w tej części artykułu powinien znajdować się również infobox.
 1. Cykl wiedźmiński
 2. Wiedźmin
 3. Wiedźmin 2: Zabójcy królów
 4. Wiedźmin 3: Dziki Gon
 5. Ciekawostki (opcjonalne) – informacje dodatkowe, niezawarte w innych nagłówkach.
 6. Galeria – zbiór zdjęć.

Każdy z tych sześciu nagłówków należy wyodrębnić nagłówkiem drugiego stopnia.