FANDOM


Wodnik – stworzenie wodne, prawdopodobnie spokrewnione z utopcem.